OMNI

BANCASSURANCE

Số hóa quy trình kinh doanh bảo hiểm ngân hàng

OMNI BANCASSURANCE

Là giải pháp giúp quản lý các hoạt động kinh doanh bảo hiểm dành riêng cho Ngân hàng, giúp kết nối trực tiếp hệ thống CRM, Core Banking và Core bảo hiểm để thu thập thông tin nhiều chiều về từng khách hàng.

Tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất
Tăng hiệu quả chăm sóc khách hàng
Dễ dàng quản lý, lưu trữ và tìm kiếm
WEBSITE
Kết nối với các công ty bảo hiểm để tạo bảng phí, duyệt hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, trạng thái hợp đồng bảo hiểm, yêu cầu bồi thường…
Quản lý khách hàng tiềm năng, khách hàng.
Tích hợp với hệ thống Core ngân hàng để lấy thông tin khách hàng bao gồm khả năng tài chính, các sản phẩm bảo hiểm đã mua.
SALES APP
App hỗ trợ Nhân viên tư vấn thực hiện tư vấn cho khách hàng linh động mọi nơi, tra cứu thông tin khách hàng, tài liệu sản phẩm, đặt lịch hẹn… tăng khả năng chốt deal.

Ưu điểm vượt trội của
OMNI BANCASSURANCE